Arkiv för kategori ‘Försäljningstips’

Säljsamtalet – är en ädel konst!

Thursday, 12 May, 2011

Många företag använder ringmanus i olika former för att hjälpa sina säljare i säljsamtalet. Att använda ringmanus kan ha sina fördelar då det hjälper säljaren att anpassa samtalet efter vad den potentiella kunden säger eller vilka behov han/hon uppvisar.

Jag får dock känslan av att ringmanuset ofta ersätter utbildningen av säljaren och säljarens genuina förståelse för produkten och kunden.  Ett ringmanus får aldrig bli ett slaviskt schema som säljaren läser ur innantill i sitt försök att nå avslut. När man blir uppringd av säljare hör man ofta hur de läser innantill och så fort man ställer en fråga som inte finns med i deras manus kraschar konversationen.  Anledningen till att deras säljprocess då avstannat är att de egentligen inte lyssnat på kunden och satt sig in i dennes situation för att hitta en lösning, de har endast försökt valla in kunden i en förutbestämd fålla med en förutbestämd lösning.

Ersätt manuset med en ordentlig utbildning av era säljare.  Ge dem en förståelse för era potentiella kunder, era produkter och er säljprocess. Ge säljaren ett batteri med behovsfrågor och gå igenom olika lösningar för olika typer av kunder och deras behov.  Träna era säljare med verklighetstrogna test case och låt dem sitta på medlyssning med erfarna, duktiga säljare.  Målsättningen är att säljarna ska kunna era produkter och tjänster utantill och har en förståelse för era potentiella kunder och deras behov. Först när era säljare har en förståelse för era kunder och deras försäljning sitter i ryggmärgen kan de approchera potentiella kunder, på ett förtroendeingivande sätt.

Skrota era manus, jag är övertygad om att det kommer att öka er försäljning.

Go giving i praktiken!

Sunday, 13 February, 2011

Vi på Pineberry  driver en sajt som heter Sökmotorkonsult, www.sokmotorkonsult.se. Som Sökmotorexperter får vi in mängder med frågor, både från befintliga kunder och andra som är intresserade av Sökmotoroptimering. De frågor som vi får in handlar om allt från Sökmotoroptimering till webbutveckling och Internetmarknadsföring. Våra Sökmotorexperter besvarar inkommande frågor direkt på sajten så att alla besökare kan ta del av informationen. 

Tillsammans med våra besökare har vi byggt en portal med information, som i dag består av över 400 artiklar. Sökmotorkonsult har vuxit till en av Sveriges största samlingsplatser för information om Internetmarknadsföring och Sökmotoroptimering. För ca. 1,5 år sedan lanserade vi även ett verktyg där besökaren kostnadsfritt kan testa sin sajt från ett Sökmotorperspektiv. Verktyget ger konkreta tips på hur användaren kan förändra sin sajt för att lyckas bättre i den naturliga träfflistan hos Google. Sedan lanseringen har testet genomförts över 125 000 gånger.  Vi har följt upp denna framgång med andra verktyg som hjälper besökaren i sitt arbete med den egna sajten.

Transparens och öppenhet är kärnan i vår verksamhet. Vi är inte rädda för att dela med oss av den kunskap vi har inom Sökmotoroptimering. Vi är övertygade om att  vår transparenta syn leder till bättre och mer långsiktiga samarbeten med våra kunder. Lanseringen av Sökmotorkonsult var ett naturligt steg för oss på Pineberry. Syftet med lanseringen av Sökmotorkonsult var definitivt att stärka vårt varumärke, för att i slutändan nå fler potentiella kunder. Vi ville dock samtidigt öka den generella kunskapen om Sökmotoroptimering och hjälpa våra besökare med deras vardagliga frågor och funderingar.

Att ge våra besökare ett kostnadsfritt mervärde har  hjälpt oss att bygga vårt varumärke och dessutom drivit leads till oss, både direkt och via refeerals, det är go giving i praktiken.

Vikten av ett organisationsanpassat CRM- system

Tuesday, 23 November, 2010

För att kunna effektivisera säljprocessen och hålla ordning på alla leads, prospekts och kunder måste man använda någon form av Sälj- eller CRM – system. Genom att låta ett system hålla ordning på dina säljaktiviteter ökar du chansen att göra fler affärer både på kort och på lång sikt.  Jag tycker att det viktigaste är att det system du använder går att anpassa till just er säljprocess samt hur ni arbetar med er löpande kundvård. Ett väl fungerande CRM system kan samla all kontakt med kunden under hela kundens livscykel. CRM systemet måste vara integrerat med alla övriga system ochalla avdelningar måste arbeta i ett och samma system. Hela poängen med systemet är att kunna effektivisera och förbättra säljprocessen och underlätta all framtida kundkommunikation och merförsäljning.

Jag har arbetat med en rad olika CRM system genom min karriär från stora amerikanska system som Sugar och Salesforce till mindre svenska spelare. Jag har dock aldrig hittat något CRM system som jag varit helt nöjd med utifrån mina behov. Trots att man oftast kan anpassa det mesta i systemen känns de för generella och klumpiga.
På min förra arbetsplats valde vi att bygga ett helt eget CRM system med hjälp av en etablerad CRM leverantör. Vi såg det som den enda lösningen då systemet skulle integreras med flera andra system och anpassas helt efter vår verksamhet. Trots att det på kort sikt blev betydligt dyrare att bygga ett eget CRM system så blev resultatet helt oslagbart.

I de organisationer där det är möjligt rekommenderar jag att bygga ett eget CRM system.  Först då ni har ett väl fungerande CRM system för just er verksamhet kommer ni att få ut den fulla effekten av systemet.  Ett dåligt anpassat CRM system skapar lätt en tröskel i användandet inom organisationen, vilket endast skapar merarbete och begränsar de positiva effekterna.

Priset är inte en avgörande framgångsfaktor!

Thursday, 25 March, 2010

Många säljprocesser hamnar i en diskussion om priset.  Inom en organisation är det ofta samma säljare som alltid hamnar i prisdiskussioner och i slutändan måste dra ner på priset för att få affären. Enligt min erfarenhet är det i många fall en förtäckt invändning från kunden som kommuniceras i form av en prisdiskussion.  Denna invändning grundar sig i en dålig behovsanalys och presentation av lösningen på kundens problem. Säljaren har helt enkelt inte lyckats förklara värdet av sin produkt eller tjänst och kopplat det korrekt till kundens behov. Vidare har säljaren inte lyckats förklara mervärdet av att köpa produkten från just honom och vad som skiljer jämfört med att köpa från en konkurrent.

Gör en ordentlig behovsanalys och anpassa presentationen av er produkt eller tjänst till kundens behov. När du närmare dig avslutsläge måste kunden förstå vad mervärdet är av att köpa från just er. Först då kan du stå upp för ditt pris och slippa gå in i en prisdiskussion.  Har du gjort grundarbetet rätt, kan du återgå till vad som är unikt med er produkt eller tjänst i jämförelse med en konkurrent och hur det är kopplat till kundens behov.  Här spelar kringtjänster som service och support en stor roll i helhetsbilden, samt vad ni står för och hur ni arbetar jämfört med era konkurrenter.

Det är enklare att stå upp för ditt pris om ni arbetar med en demokratisk prismodell mot alla era kunder. Finns det en möjlighet att göra det inom er bransch så underlättare det enligt min erfarenhet både för säljaren och för kunden.

Fastighetsmäklare – skrota den svenska modellen!

Tuesday, 26 January, 2010

Den svenska modellen där fastighetsmäklaren ska representera både köparen och säljaren är enligt min mening förlegat och fungerar inte i praktiken. Mäklaren ska vara opartisk men alla parter i en fastighetsaffär vet att fastighetsmäklaren egentligen representerar säljaren, med målsättningen att få upp priset och genomföra en snabb affär.  I många andra länder hittar man två mäklare i en fastighetsaffär, en som representerar säljaren och en som representerar köparen.

Jag har varit på otaliga lägenhetsvisningar genom åren och jag tycker att den svenska fastighetsmäklarkåren håller en bedrövligt låg nivå. En vanlig syn på en lägenhetsvisning är att mäklaren står still på en och samma plats och inväntar kontakt från visningens besökare. Det är sällan man ser tillstymmelse till initiativ från mäklaren eller att de aktivt presenterar objektet. De mäklare som jag har träffat är dessutom ofta väldigt dåligt pålästa på objektet och kan sällan besvara de basalaste frågorna från de som är intresserade.

Jag vet att mäklarna med nuvarande svenska modell utåt sätt ska representera båda parter i fastighetsaffären men det förklarar inte denna totala avsaknaden av engagemang, marknadsföring och försäljning på visningarna.  Mäklarnas bristande intresse förklaras snarare av hur enkelt det är och har varit att sälja en lägenhet, framförallt i storstadsområden.  Det krävs inte någon större insats av en mäklare för att få till en affär, affärerna genomförs i stort sett av sig själva.  Den enda rimliga anledningen till att sälja sin bostad via en mäklare är marknaden. De har marknadsföringskanalerna för att driva intressenter till visningen, det är något som säljaren inte vill eller vågar stå utan.

Jag tycker att vi bör anamma den utländska modellen med en mäklare som representerar säljaren och en som representerar köparen. Detta kommer att tydliggöra de olika rollerna och båda parter kommer att ha en representant som tillvaratar deras intressen. Detta kommer att ställa högre krav på fastighetsmäklarna och förhoppningsvis tvinga fram ett mer aktivt, proaktivt och säljande beteende!

Försäljning via e-mail?

Friday, 6 November, 2009

Försäljning via e-mail?

E-mail  har vuxit fram som en flitigt använd försäljningskanal. Fler och fler företag skickar riktade e-mail till nyckelpersoner i sin målgrupp, som ett verktyg i sin försäljningsprocess. Jag menar inte generell Spam, inte heller marknadsförings e-mail utan e-mail med en väl utvald adressat där avsändaren personligen presenterar sig själv, sitt företag och sina tjänster. Jag har tagit del av flera exempel på e-mail som skickats till beslutsfattare inom olika branscher med diverse konsultbolag som avsändare. När jag arbetade som VD på Fondmarkanden.se fick jag dessutom nästan dagligen e-mail med försäljningsinriktning.  Majoriteten av dessa e-mail var extremt långa, avsändaren försökte dessutom klämma in allt i samma text, från företagspresentationen till den slutliga lösningen för den potentiella kunden.

I min mening är detta en usel försäljningsstrategi.  Jag ställer mig frågande till om någon skördat betydande framgång, med denna typ av e-mail försäljning.

För det första måste observationsvärdet på denna typ av e-mail vara extremt lågt i dagens kommunikationsintensiva samhälle. Jag gissar att de flesta beslutsfattare idag får upp till flera hundra e-mail dagligen. Med en stor mängd e-mail måste man bruka någon form av aktiv e-mail management strategi.   I mottagarnas e-mail management strategi hamnar förmodligen e-mail av denna karaktär, med en för mottagaren okänd avsändare, långt ner i prioritetsordningen, om de inte tas bort direkt.

För det andra är innehållet i denna typ av försäljnings e-mail oftast en katastrof från ett försäljningsperspektiv. Man brukar säga att en bra säljare ska ha stora öron och liten mun för att lyckas i sin försäljning, e-mail som försäljningsverktyg är en klumpig, döv, stor skrikande mun!  Behovsanalysen och den mottagaranpassade försäljningen lyser med sin totala avsaknad. Avsändaren har i bästa fall gjort ett antal antaganden om mottagarens behov och därefter anpassat sitt e-mail, i värsta fall använder han/hon ett standardiserat innehåll.  I de fall där avsändaren prickar direkt fel i sin ”behovsanalys”, kan kommunikationen få en direkt negativ effekt, då mottagaren tar sig tid att begrunda e-mailet bara för att avsändaren är så fel ute i sina antaganden. Detta kan vara en katastrof från ett varumärkesperspektiv och försvåra alla framtida försäljningsinsatser mot det aktuella företaget.

Jag vill rekommendera alla som sysslar med denna typ av försäljning att tänka om. Sluta skicka över försäljningsansvaret på dina potentiella kunder, med hjälp av försäljningsinriktade e-mail. Gör ett ordentligt förarbete, tag kontakt med dina potentiella kunder och genomför en behovsanpassad försäljning ”one to one”.

Det kommer att förbättra avslutsfrekvensen avsevärt!

Avsaknaden av aktiv försäljning!

Thursday, 22 October, 2009

Avsaknaden av aktiv försäljning!

Svenska fysiska butiker lider i stor utsträckning av en total avsaknad av aktiv försäljning.  De få gånger en butiksanställd approcherat mig i en butik är lätträknade.  Alla som kommer in i en butik är potentiella kunder, men behandlas i många fall trots detta på sin höjd som besökare på ett museum.  Butiksanställda behandlar i de flesta fall sina varor som om de helt och hållet säljer sig själva. I de fall varorna de facto säljer sig själva tar de inte tillfället i akt att bedriva merförsäljning.

Jag besökte en butik i centrala Stockholm förra veckan på jakt efter en ny vinterjacka. Föga förvånande stod den anställda i butiken och pratade i telefon bakom disken. Med en jacka i handen gjorde jag ett antal försök att få kontakt, för att få svar på några frågor, men fick snällt invänta det pågående samtalet. Det hördes tydligt att samtalet var av privat natur så jag vände på klacken och köpte samma jacka i en annan butik.

I mina ögon är det helt otroligt att man som potentiell kund ska behöva sälja på sig själv. Med några enkla serviceinriktade välkomnande fraser och lite engagemang i säljprocessen kan en butik öka sin försäljning markant. De potentiella kunderna kommer med lite säljinriktat bemötande att gå från butiken med både den tilltänkta produkten och i bästa fall även några kompletterande produkter.

Jag tror en butiksinnehavare har mycket att tjäna på att utbilda sin personal i försäljning och introducera säljinriktade belöningssystem.  Jag menar inte att vi ska införa en amerikaniserad service och försäljning i våra butiker, men en försäljningsanpassad svensk service kommer att höja försäljningen markant om den genomförs på rätt sätt.

Marknaden står vidöppen i många branscher, den svenska kunden är mot bakgrund av det låga engagemanget och den låga servicenivån lättcharmad.

Våga gör något annorlunda!

Monday, 12 October, 2009

Våga gör något annorlunda!

Som säljare är det lätt att förr eller senare fastna i samma gamla fotspår, använda samma ”pitch”, arbeta med samma frågor eller alltid arbeta med samma avslutsteknik.  Alla som arbetar med försäljning vet (eller borde veta) hur viktigt det är med en väl genomförd behovsanalys och att därefter alltid utgå från kunden och kundens behov i försäljningsprocessen.  Men tids nog kör de flesta av oss fast, vi möts av samma invändningar från våra potentiella kunder och de nycklar vi använder fungerar inte.

När du känner att du kört fast i din försäljning är det viktigt att våga prova något annorlunda.  För att uppnå en förbättring i din säljroll måste du göra något nytt. Det finns i dessa lägen inget färdigt recept till förnyad framgång utan, den bästa metoden för att uppnå en förändring är att pröva sig fram.

Här är några tips på hur du kan skapa förändring i ditt arbete:

  • Ta hjälp av dina kollegor, diskutera er försäljning eller sätt dig på medlyssning
  • Diskutera igenom de invändningar du möter med dina kollegor
  • Förändra din inledningsfras, lägg till en ny intresseväckare
  • Förändra och förbättra din  ”Warm up”, i början av samtalet
  • Ställ nya öppna frågor i behovsanalysen
  • Arbeta med dina acceptfrågor, ställ dem på ett annat sätt eller rent av i en annan del av samtalet
  • Presentera din lösning på ett annorlunda sätt, tag hjälp av ditt arbete i behovsanalysen
  • Prova en ny avslutsteknik

Om du känner att du kört fast är det bara att påbörja ditt förändringsarbete. Det finns inga genvägar det är bara att ge sig ut där och våga göra något annorlunda.

Lycka till!