Inlägg märkta ‘Service’

Avsaknaden av aktiv försäljning!

Thursday, 22 October, 2009

Avsaknaden av aktiv försäljning!

Svenska fysiska butiker lider i stor utsträckning av en total avsaknad av aktiv försäljning.  De få gånger en butiksanställd approcherat mig i en butik är lätträknade.  Alla som kommer in i en butik är potentiella kunder, men behandlas i många fall trots detta på sin höjd som besökare på ett museum.  Butiksanställda behandlar i de flesta fall sina varor som om de helt och hållet säljer sig själva. I de fall varorna de facto säljer sig själva tar de inte tillfället i akt att bedriva merförsäljning.

Jag besökte en butik i centrala Stockholm förra veckan på jakt efter en ny vinterjacka. Föga förvånande stod den anställda i butiken och pratade i telefon bakom disken. Med en jacka i handen gjorde jag ett antal försök att få kontakt, för att få svar på några frågor, men fick snällt invänta det pågående samtalet. Det hördes tydligt att samtalet var av privat natur så jag vände på klacken och köpte samma jacka i en annan butik.

I mina ögon är det helt otroligt att man som potentiell kund ska behöva sälja på sig själv. Med några enkla serviceinriktade välkomnande fraser och lite engagemang i säljprocessen kan en butik öka sin försäljning markant. De potentiella kunderna kommer med lite säljinriktat bemötande att gå från butiken med både den tilltänkta produkten och i bästa fall även några kompletterande produkter.

Jag tror en butiksinnehavare har mycket att tjäna på att utbilda sin personal i försäljning och introducera säljinriktade belöningssystem.  Jag menar inte att vi ska införa en amerikaniserad service och försäljning i våra butiker, men en försäljningsanpassad svensk service kommer att höja försäljningen markant om den genomförs på rätt sätt.

Marknaden står vidöppen i många branscher, den svenska kunden är mot bakgrund av det låga engagemanget och den låga servicenivån lättcharmad.