Inlägg märkta ‘Avsaknad av försäljning’

Fastighetsmäklare – skrota den svenska modellen!

Tuesday, 26 January, 2010

Den svenska modellen där fastighetsmäklaren ska representera både köparen och säljaren är enligt min mening förlegat och fungerar inte i praktiken. Mäklaren ska vara opartisk men alla parter i en fastighetsaffär vet att fastighetsmäklaren egentligen representerar säljaren, med målsättningen att få upp priset och genomföra en snabb affär.  I många andra länder hittar man två mäklare i en fastighetsaffär, en som representerar säljaren och en som representerar köparen.

Jag har varit på otaliga lägenhetsvisningar genom åren och jag tycker att den svenska fastighetsmäklarkåren håller en bedrövligt låg nivå. En vanlig syn på en lägenhetsvisning är att mäklaren står still på en och samma plats och inväntar kontakt från visningens besökare. Det är sällan man ser tillstymmelse till initiativ från mäklaren eller att de aktivt presenterar objektet. De mäklare som jag har träffat är dessutom ofta väldigt dåligt pålästa på objektet och kan sällan besvara de basalaste frågorna från de som är intresserade.

Jag vet att mäklarna med nuvarande svenska modell utåt sätt ska representera båda parter i fastighetsaffären men det förklarar inte denna totala avsaknaden av engagemang, marknadsföring och försäljning på visningarna.  Mäklarnas bristande intresse förklaras snarare av hur enkelt det är och har varit att sälja en lägenhet, framförallt i storstadsområden.  Det krävs inte någon större insats av en mäklare för att få till en affär, affärerna genomförs i stort sett av sig själva.  Den enda rimliga anledningen till att sälja sin bostad via en mäklare är marknaden. De har marknadsföringskanalerna för att driva intressenter till visningen, det är något som säljaren inte vill eller vågar stå utan.

Jag tycker att vi bör anamma den utländska modellen med en mäklare som representerar säljaren och en som representerar köparen. Detta kommer att tydliggöra de olika rollerna och båda parter kommer att ha en representant som tillvaratar deras intressen. Detta kommer att ställa högre krav på fastighetsmäklarna och förhoppningsvis tvinga fram ett mer aktivt, proaktivt och säljande beteende!