Inlägg märkta ‘Kundvård’

Vikten av ett organisationsanpassat CRM- system

Tuesday, 23 November, 2010

För att kunna effektivisera säljprocessen och hålla ordning på alla leads, prospekts och kunder måste man använda någon form av Sälj- eller CRM – system. Genom att låta ett system hålla ordning på dina säljaktiviteter ökar du chansen att göra fler affärer både på kort och på lång sikt.  Jag tycker att det viktigaste är att det system du använder går att anpassa till just er säljprocess samt hur ni arbetar med er löpande kundvård. Ett väl fungerande CRM system kan samla all kontakt med kunden under hela kundens livscykel. CRM systemet måste vara integrerat med alla övriga system ochalla avdelningar måste arbeta i ett och samma system. Hela poängen med systemet är att kunna effektivisera och förbättra säljprocessen och underlätta all framtida kundkommunikation och merförsäljning.

Jag har arbetat med en rad olika CRM system genom min karriär från stora amerikanska system som Sugar och Salesforce till mindre svenska spelare. Jag har dock aldrig hittat något CRM system som jag varit helt nöjd med utifrån mina behov. Trots att man oftast kan anpassa det mesta i systemen känns de för generella och klumpiga.
På min förra arbetsplats valde vi att bygga ett helt eget CRM system med hjälp av en etablerad CRM leverantör. Vi såg det som den enda lösningen då systemet skulle integreras med flera andra system och anpassas helt efter vår verksamhet. Trots att det på kort sikt blev betydligt dyrare att bygga ett eget CRM system så blev resultatet helt oslagbart.

I de organisationer där det är möjligt rekommenderar jag att bygga ett eget CRM system.  Först då ni har ett väl fungerande CRM system för just er verksamhet kommer ni att få ut den fulla effekten av systemet.  Ett dåligt anpassat CRM system skapar lätt en tröskel i användandet inom organisationen, vilket endast skapar merarbete och begränsar de positiva effekterna.