Inlägg märkta ‘Försäljningsprocessen’

Våga gör något annorlunda!

Monday, 12 October, 2009

Våga gör något annorlunda!

Som säljare är det lätt att förr eller senare fastna i samma gamla fotspår, använda samma ”pitch”, arbeta med samma frågor eller alltid arbeta med samma avslutsteknik.  Alla som arbetar med försäljning vet (eller borde veta) hur viktigt det är med en väl genomförd behovsanalys och att därefter alltid utgå från kunden och kundens behov i försäljningsprocessen.  Men tids nog kör de flesta av oss fast, vi möts av samma invändningar från våra potentiella kunder och de nycklar vi använder fungerar inte.

När du känner att du kört fast i din försäljning är det viktigt att våga prova något annorlunda.  För att uppnå en förbättring i din säljroll måste du göra något nytt. Det finns i dessa lägen inget färdigt recept till förnyad framgång utan, den bästa metoden för att uppnå en förändring är att pröva sig fram.

Här är några tips på hur du kan skapa förändring i ditt arbete:

  • Ta hjälp av dina kollegor, diskutera er försäljning eller sätt dig på medlyssning
  • Diskutera igenom de invändningar du möter med dina kollegor
  • Förändra din inledningsfras, lägg till en ny intresseväckare
  • Förändra och förbättra din  ”Warm up”, i början av samtalet
  • Ställ nya öppna frågor i behovsanalysen
  • Arbeta med dina acceptfrågor, ställ dem på ett annat sätt eller rent av i en annan del av samtalet
  • Presentera din lösning på ett annorlunda sätt, tag hjälp av ditt arbete i behovsanalysen
  • Prova en ny avslutsteknik

Om du känner att du kört fast är det bara att påbörja ditt förändringsarbete. Det finns inga genvägar det är bara att ge sig ut där och våga göra något annorlunda.

Lycka till!