Inlägg märkta ‘Försäljning’

Försäljning – en bra start i karriären!

Friday, 13 November, 2009

Försäljning – en bra start i karriären!

Alla kommersiella företag är beroende av sin försäljning för att överleva. I ett välmående företag har alla stort fokus på företagets försäljning. Det moderna företaget blandar dessutom in de avdelningar och de personer som behövs för att sköta företagets försäljning.  Detta ställer stora krav på företagets anställda, de måste förstå försäljning och kunna bidra i företagets försäljningsprocess. Mot bakgrund av detta är alla företag beroende av säljade personer som förstår och kan hantera företagets försäljningsprocesser.

Att arbeta med försäljning har historiskt sett aldrig varit speciellt attraktivt bland nyexaminerade akademiker. Jag tror att detta är på väg att förändras. Enligt en undersökning som Saplo nyligen genomförde där de granskade språket i tusentals jobbannonser gör ordet ”säljinriktad” en raketartad entré och återfinns numera bland de tio vanligaste annonsorden.

I takt med att fler och fler företag tydligt efterfrågar kandidater som är säljinriktade borde fler söka sig till säljinriktade arbeten i början av sina karriärer. Har du visat att du kan försäljning kommer du att kunna positionera dig mot övriga kandidater, både externt och internt i jakten efter ditt drömjobb.

Inled din karriär med ett säljinriktat arbete, det kommer att vara en investering oavsett vad du vill arbeta med längre fram!

Vad är försäljning?

Wednesday, 7 October, 2009

Vad är försäljning?
Definitionen av försäljning hos Wikipedia lyder: ”den process som tar plats när köpare och säljare kommer överens om en affär. Försäljning är av naturen en oundgänglig del av all kommersiell verksamhet. Alla kommersiella organisationer är beroende av sin försäljning och sålunda i förlängningen beroende av dem som är satta att ansvara för försäljningen. Ansvaret för försäljning kan ligga på säljare, återförsäljare, partners eller liknande”

Detta känns som en väldigt negativ definition av försäljning, som någonting nödvändigt ont för alla kommersiella företag. Jag tror dessvärre att denna definition ligger väldigt nära den allmänna bilden av försäljning som återspeglas i den generella synen på säljaren. Om vi skulle be ett antal personer att nämna det första de tänker på när de hör ordet säljare skulle förmodligen en rad negativa ord dyka upp som krängare, efterhängsen, jobbig osv.

Jag vill slå ett slag för försäljning och lyfta säljarens roll. Jag lärde mig en gång på en säljutbildning att försäljning är ”konsten att få andra människor att tycka och tänka som vi vill”.  Mot bakgrund av denna definition utgör försäljning en grund i vår relation med andra människor. Vi är alla säljare både professionellt och privat, de flesta av oss förmodligen utan att veta om det!

Försäljningen utgör dessutom grunden i alla kommersiella företag och det företag som på bästa sätt sköter sin försäljning tillsammans med leveransen av varan eller produkten, kommer att vinna i längden.  Jag vill hävda att säljaren har en otroligt viktig roll både för tillväxten och som bärare av företagets varumärke.  Alla företag borde lägga stort fokus på försäljning och lyfta upp säljarens roll i organisationen.  Det bästa sättet att göra detta på är att ha säljfokus i företagets ledning och låta försäljningen genomsyra alla avdelningar i organisationen.