Inlägg märkta ‘Sociala medier’

Transparens är nyckeln till långa kundrelationer

Tuesday, 1 December, 2009

Transparens är nyckeln till långa kundrelationer

En negativ kommentar om din produkt/tjänst kan skrämma bort 30 kunder enligt en undersökning från Convergys Group.  Ett inlägg på Twitter, Youtube eller Facebook når i genomsnitt 45 personer. Två tredjedelar av de personer som nås av inlägget tar så mycket intryck att de helt undviker att köpa varan eller tjänsten som sågats.

Den gamla devisen att det är billigare och tar mindre tid att behålla sina gamla kunder än att skaffa nya, har aldrig varit mer aktuell än nu. Ett företag som vill växa måste ersätta varje kund som försvinner med minst två nya.  För de flesta företag är nykundsprocessen väldigt kostsam.  Den långsiktiga målsättningen i försäljningen måste vara att skaffa trogna återkommande kunder, som under lång tid väljer företaget som leverantör av tjänsten eller produkten.

Många tjänsteföretag har historiskt kunna gömma sig bakom en generell ovilja från kundernas sida att byta leverantör. Många produkter har även inhandlats av gammal vana eller bristande vetskap om vilka alternativ som finns på marknaden. I dagens kommunikationsintensiva värld där kunderna själva söker efter sin information ser kundernas köpprocess helt annorlunda ut. Konsumenterna söker själva via nätet efter lösningar på sina problem och använder sedan jämförelsesajter och/eller social nätverk för att bilda sig en uppfattning om produkten/tjänsten/företagets förmåga att lösa problemet eller tillgodose behovet.

Grunden till långsiktiga kunder ligger redan i den inledande försäljningen och nyckelordet är transparense. Företag måste vara helt transparenta med vad kunden får, vad företaget gör och vad det kostar. Det företaget lovar sina kunder måste sedan hållas till varje pris för att bygga långsiktiga lönsamma kundrelationer.  Företag och säljare som säljer kortsiktigt med löften om behovstillfredsställelse som sedan inte infrias, kommer på lång sikt inte bara tappa sina befintliga kunder, utan även få problem med att skaffa nya kunder.

Detta kan säkert av många ses som självklart, trots detta finns det mängder av företag vars säljare lovar guld och gröna skogar i införsäljningsfasen vilket helt saknar grund i företagets leverans.  På sikt kommer de företag som arbetar med full transparens och som kommunicerar med sina befintliga kunder att bli de stora vinnarna. Den kortsiktiga grundlösa försäljningen kommer framöver att bli ännu mer kortsiktig med Internets fantastiska spridningskraft.

Var helt öppen med vad ni gör, berätta för kunderna vad de kan förvänta sig av er och håll alltid vad ni lovar så har ni lagt grunden till en långsiktig kundrelation.