Inlägg märkta ‘Servicegrad’

Lyssna på dina kunder!

Thursday, 17 December, 2009

Lyssna på dina kunder!

Idag blev jag uppringd av sifo som genomförde en undersökning på uppdrag av Volkswagen. Jag hade min bil inlämnad på Volkswagen i Täby för en månad sedan och undersökningen syftade till att ge Volkswagen en bild av min upplevelse. Undersökningen gick igenom allt från den informationen jag fått i olika steg till hur jag uppfattat mottagande och genomförande. Sifos handläggare frågade mellan 15-20 frågor och mot slutet märkte jag att jag svarat mycket bra och fantastiskt bra på alla frågor.

Det märks att Volkswagen fokuserar på service och kundbemötande. De är alltid snabba med information och meddelar alltid vilken status som ett ärende har. Jag är nöjd ägare till en Volkswagen men framförallt är jag nöjd med det bemötande och den service som jag får av de handläggare och den personal som jag kommit i kontakt med. Nu har jag fått svaret på varför Volkswagen ligger så långt fram med sin servicegrad och sitt kundbemötande, de tar sig tid att lyssna på sina kunder och gör uppenbarligen något med den information de erhåller.

Det finns många företag som kan lära sig mycket av Volkswagen när det gäller servicegrad och kundbemötande. Jag ser fram mot den dagen som en representant från mitt el bolag ringer mig och frågar om jag förstått min elräkning eller den dagen som någon från mitt telefonbolag frågor om jag inte ska byta till ett mer förmånligt avtal eller den dagen som en representant från det företag där jag köpte min TV ringer och frågar om jag är nöjd med mitt val. Det känns inte som om något av detta kommer att ske den närmaste tiden, men förhoppningsvis genomför de snart en undersökning bland sina kunder som ett första steg mot en serviceinriktad affärsmodell.

Det kommer att krävas mycket innan jag byter bilmärke, vilket är resultatet av ett kundvänligt bemötande och att Volkswagen lyssnar på mig som kund! Ett bra kundbemötande ger varumärkeslojalitet.